<strong>Borius van der Meulen</strong>
Borius van der Meulen
Borius van der Meulen behaalde in 2007 zijn diploma Docerend Theatermaker aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In 2014 rondde hij de Master Kunsteducatie af aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Na diverse werkzaamheden als theaterdocent en regisseur, werkt hij momenteel als theaterdocent en locatieleider bij het Jeugdtheaterhuis Zuid- Holland.
<strong>Debbie Klarenbeek</strong>
Debbie Klarenbeek
Debbie Klarenbeek behaalde haar diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Maastricht en Docent Theater aan Fontys Hogescholen. Ook rondde zij de Master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in 2014 af. Na werkzaam te zijn geweest als sociotherapeut in de jeugdpsychiatrie en als coördinator, docent en regisseur op een jeugdtheaterschool, werkt zij nu als dramadocent aan X11, vmbo- school voor Grafimedia.
<strong>Corina Lok</strong>
Corina Lok
Corina Lok studeerde in 1998 af aan de theaterdocentopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Corina gaf de aanzet tot het instrument (2013) door antwoord te vinden op de vraag: Hoe kan een beoordelingsinstrument eruit zien voor de theaterlessen in het voortgezet onderwijs, dat dynamisch en aanpasbaar is per product op basis van de lessituatie en het instapniveau van de leerlingen? Hieruit is een Master Rubric met zevenendertig criteria ontstaan, werkzaam binnen Google Docs. Na toetsing in de praktijk werkten Borius van der Meulen en Debbie Klarenbeek het instrument verder uit door het te herschrijven. Zij voegden een door hen geschreven (docenten)handleiding toe en hebben de website ontwikkeld.
Chris Lok
Chris Lok (1981) werkt momenteel als Functioneel Consultant bij Gemba Service B.V. Hij adviseerde als ICT deskundige Corina Lok tijdens het onderzoek “ Beoordelen van theaterlessen in het voortgezet onderwijs” en ontwikkelde de eerste versie van de digitale Google omgeving voor de Master Rubric.

Docenten en leerlingen
Dank aan de docenten en leerlingen die hebben gefungeerd als respondenten voor ons onderzoek.

Speciale dank aan:
Lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft het onderzoek mogelijk gemaakt. Folkert Haanstra was hierbij nauw betrokken.

Docenten en leerlingen
Dank aan de docenten en leerlingen die hebben gefungeerd als respondenten voor ons onderzoek.