Handleiding voor de leerling

Voor je liggen een aantal Rubrics voor het vak drama. Door de Rubrics in te vullen krijgen jij en je docent (en eventueel je klasgenoten) een goed beeld van de ontwikkeling van je kennis en kunde bij het vak drama. Zo kun je vanuit de Rubrics bepalen waar je tijdens de lessen nog aan moet werken. Door op een goede manier gebruik te maken van de Rubrics krijg je meer controle over je eigen leerproces binnen drama.

In de linker kolom zie je een hoofdcriterium, gevolgd door een subcriterium. Een criterium is een kenmerk waarop je je beoordeling baseert. Daarna zie je vier verschillende niveaus beschreven.

Vul je naam in bovenaan het blad. De bedoeling is dat je bij elk van de Rubrics één niveau omcirkelt die het best past bij dat wat je hebt laten zien. Dit kun je vervolgens met je docent bespreken om zo te bepalen waar je nog in kunt verbeteren.

Een voorbeeld:

Schermafbeelding 2015-09-28 om 22.02.25

Binnen ‘spelvaardigheden’ is concentratie een belangrijk leerdoel. Vind je dat jij tijdens de vorige les (bijna) altijd geconcentreerd was tijdens je spel of juist te weinig? Of iets er tussen in?

De docent zal de verschillende Rubrics die passen bij de lessen of het project waar jullie mee bezig zijn met jullie bespreken zodat je goed begrijpt wat er staat. Probeer altijd zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Op die manier krijg je het best een beeld van je eigen leerproces en kun je het best verder met het vak.

Het kan zijn dat de docent de Rubrics invult, het kan ook zijn dat jij het voor jezelf invult of dat jij en je klasgenoten het voor elkaar invullen. Belangrijk is dat het stof geeft om er met elkaar over te praten. Vraag het dus vooral als je iets niet begrijpt of als je het ergens niet mee eens bent. Pas dan kun je leren!